Asistent (m/ž) u Poslovanju s Mid Market klijentima

Osijek, Hrvatska


Oglas više nije dostupan.

U Poslovanju s Mid-Market klijentima u Osijeku tražimo osobu na poziciji Asistent (m/ž). 

Osoba na ovom radnom mjestu:

  • je operativna podrška Voditelju poslovnog odnosa u prodajnom procesu
  • sudjeluje u pripremi i obradi financijskih podataka, prikupljanju svih potrebnih informacija i podloga za pripremu kreditnih aplikacija (provjera prometa, cross sell-a, provjera transakcija u kreditnim prijedlozima) te u izradi dijelova kreditnih aplikacija za potrebe svih razina voditelja poslovnog odnosa
  • izrađuje, kontrolira i priprema cjelokupnu ugovornu dokumentaciju odobrenih i ugovorenih plasmana
  • rješava reklamacije i upite klijenata te komunicira s drugim organzicijskim jedinicama Banke da ih riješi 
  • vodi odgovarajuću internu evidenciju iz djelokruga rada org. jedinice vezano na poslovni proces odobravanja i realizacije odluka
  • sudjeluje u naplati potraživanja; prikupljanju podataka o klijentima, prikupljanju nedostajuće dokumentacije i polica osiguranja.

Tražimo osobu:

  • SSS ekonomskog ili upravnog smjera
  • koja odlično poznaje i koristi Microsoft Office alate (Word, Excel, Power Point)
  • aktivno se koristi engleskim jezikom


Ako se prepoznaješ kao osoba za ovu poziciju, prijavi nam se do 12.9.!

Reci prijateljima za ovaj oglas